เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 มี.ค. 64 ผลการปฏิบัติงาน นายกิตติกุล แก้วกาหลง 2 2563 กิตติกุล แก้วกาหลง
2 23 มี.ค. 64 นำเสนอ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ ปรจำปีการศึกษา 2563 2 2563 พวงทอง ภูตาเลิศ