ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ทั่วไป 8 พ.ค. 67
2 เปิดรับสมัครทุน ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ประเทศจีน ทั่วไป 8 พ.ค. 67
3 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 4 พ.ค. 67
4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ทั่วไป 2 เม.ย. 67
5 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 26 มี.ค. 67
6 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 26 มี.ค. 67
7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป 16 มี.ค. 67
8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั่วไป 16 มี.ค. 67
9 ยินดีต้อนรับ ผอ.สมคิด สิทธิสาร ทั่วไป 1 มี.ค. 67
10 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 25 ก.พ. 67
11 ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 31 ม.ค. 67
12 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย ทั่วไป 26 ธ.ค. 66
13 รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน ทั่วไป 24 พ.ย 66
14 No Gift Policy ทั่วไป 4 ส.ค. 66
15 มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายในช่วงวันหยุดยาว ทั่วไป 28 ก.ค. 66
16 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 8 พ.ค. 66
17 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ น.พ. NP Open House ทั่วไป 9 ก.พ. 66
18 โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้แห้ง ทั่วไป 29 ธ.ค. 65
19 ถวายพระพร ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
20 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
21 ขอแสดงความยินดีกับท่าน ประยุทธ เพชรคุณ ทั่วไป 24 พ.ย 65
22 ประเพณีผลิตข้าวนาปี ทั่วไป 17 พ.ย 65
23 มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั่วไป 15 พ.ย 65
24 ลอยกระทงปลอดภัย ทั่วไป 8 พ.ย 65
25 มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
26 แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 10 ส.ค. 65
27 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 21 มี.ค. 65
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 21 มี.ค. 65
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 7 มี.ค. 65
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 มี.ค. 65
34 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 28 ก.พ. 65
37 NP Open House 65 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ น.พ. ทั่วไป 18 ก.พ. 65
38 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 ก.พ. 65
39 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 ม.ค. 65
40 สัปดาห์สอบกลางภาคเรียน 10-14 มกราคม 2565 ทั่วไป 10 ม.ค. 65
41 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เรื่องประวัติวันคริสต์มาส ทั่วไป 19 ธ.ค. 64
42 เปิดเรียนแบบ ON-Site วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ทุกห้อง ทุกระดับชั้น ทั่วไป 4 ธ.ค. 64
43 เปิดเรียนแบบ ON-Site วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป 21 พ.ย 64
44 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกล 15-19 พ.ย.2564 ทั่วไป 14 พ.ย 64
45 เชิญชวน บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั่วไป 13 ต.ค. 64
46 กิจกรรมการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคคลทั่วไป ทั่วไป 30 ส.ค. 64
47 กิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 18 ส.ค. 64
48 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
49 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564 ทั่วไป 2 มิ.ย. 64
50 ข้อสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 21 พ.ค. 64
51 ข้อสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั่วไป 21 พ.ค. 64
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบจัดชั้นเรียน ระดับ ม.1 ทั่วไป 29 เม.ย. 64
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบจัดชั้นเรียน ระดับ ม.4 ทั่วไป 29 เม.ย. 64
54 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ทั่วไป 1 เม.ย. 64
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ทั่วไป 1 เม.ย. 64
57 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทั่วไป 30 มี.ค. 64
58 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 มี.ค. 64
59 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทั่วไป 22 ม.ค. 64
60 รู้จักเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 23 มิ.ย. 63
61 ตารางเรียนออนไลน์ ม.1-6 ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 ทั่วไป 14 มิ.ย. 63
62 การจัดห้องเรียนตาม สถานการณ์โควิด 19 ระดับ ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ทั่วไป 14 มิ.ย. 63
63 ผลการสอบจัดชั้นเรียนเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 มิ.ย. 63
64 ผลการสอบจัดชั้นเรียนเข้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 มิ.ย. 63
65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 13 พ.ค. 63
66 การอบรมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 1 พ.ค. 63
67 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั่วไป 2 เม.ย. 63
68 แนวปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนด้วยเหตุป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 19 มี.ค. 63
69 ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชถ้วยพระราชทาน และทำบุญขึ้นอาคารหอประชุมรวงผึ้ง ทั่วไป 24 ก.พ. 63
70 รับถ้วยพระราชทาน รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป 6 ม.ค. 63
71 สภานักเรียนจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 26 ธ.ค. 62
72 ผลการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ทั่วไป 14 ธ.ค. 62
73 นายภานุวัฒน์ สีชุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเดี่ยวแคน ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ทั่วไป 9 ธ.ค. 62
74 นศท. ปี 3 สอบภาคทฤษฎีที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทั่วไป 1 ธ.ค. 62
75 กิจกรรมสอนเสริมธรรมศึกษา ทั่วไป 25 พ.ย 62
76 โครงการด้วยรักและห่วงใยดวงใจของชาติ ทั่วไป 13 พ.ย 62
77 กีฬาภายในต่อต้านยาเสพติด ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 9 ทั่วไป 7 พ.ย 62
78 ประชุมสหภาพเด็กและเยาวชน ทั่วไป 27 ต.ค. 62
79 ขบวนพาเหรดโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กีฬา สพม. 26 ทั่วไป 24 ต.ค. 62
80 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ส.ค. 62
81 คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอนาเชือกและส่วนราชการ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
82 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกการสอนภาษาจีน ทั่วไป 23 มิ.ย. 62
83 คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป 22 มิ.ย. 62
84 การปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน สพฐ. ปีการศึษา 2562 ทั่วไป 18 มิ.ย. 62
85 โครงการ CAMP FOR LEADER สมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมราชพฤกษ์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 62
86 นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ทั่วไป 18 มิ.ย. 62
87 กิจกรรมของนักเรียนร่วมกับ True move H ทั่วไป 16 มิ.ย. 62
88 ปฏิบัติหน้าที่เวรจราจรประตูเข้าหน้าโรงเรียน ครูเวรหน้าโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ทางเข้า ทั่วไป 16 มิ.ย. 62
89 ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 7 มิ.ย. 62
90 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ ทั่วไป 25 พ.ค. 62
91 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.ปลาย ทั่วไป 25 พ.ค. 62
92 ค่ายนักเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ทั่วไป 25 พ.ค. 62
93 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าภูมรักษ์นาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 25 พ.ค. 62
94 ค่ายพุทธธรรม ณ วัดป่าโคกดินแดง ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 18 พ.ค. 62
95 ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.ปลาย ทั่วไป 18 พ.ค. 62
96 นักเรียนชุมนุมเยาวชนรักษ์ป่าร่วมโครงการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกปานิเวศร่วมกับเทศบาลนาเชือกและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั่วไป 29 เม.ย. 62
97 ภาพหลังภัยพิบัติ บริเวณโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 18 เม.ย. 62
98 รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 8 เม.ย. 62
99 ครูและนักเรียนแกนนำโครงการกินเปลี่ยนโลก เข้าร่วมสัมมนา ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ทั่วไป 27 มี.ค. 62
100 รด.จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้ง สส. เขต3 ทั่วไป 24 มี.ค. 62
101 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 23-27 มีนาคม 2562 ทั่วไป 23 มี.ค. 62
102 นักเรียนร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั่วไป 21 มี.ค. 62
103 ประชุมร่วมขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. 26 ทั่วไป 7 มี.ค. 62
104 คณะกรรมการ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 27 ก.พ. 62
105 ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ทั่วไป 24 ก.พ. 62
106 เข้าร่วมอบรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยฯ โรงแรมตักสิลา ทั่วไป 22 ก.พ. 62
107 Open house student street 2019 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 20 ก.พ. 62
108 นักเรียนร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั่วไป 15 ก.พ. 62
109 ประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และบรรยายธรรม ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จ.มหาสารคาม ทีมสวดมนต์ชาย ชนะเลิศ เป็นตัวแทนต่อระดับคณะสงฆ์ภาค 9 ทั่วไป 14 ก.พ. 62
110 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเพลงเร็ว โดย น.ส.กมลรัตน์ บุญสุระ ม.4/8 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเบิกฟ้าตักศิลานคร ครั้งที่ 2 ในงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ทั่วไป 10 ก.พ. 62
111 ทดสอบสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 10 ก.พ. 62
112 พิธีสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย ทั่วไป 6 ก.พ. 62
113 ชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรีที่งานกาชาดมหาสารคาม ทั่วไป 6 ก.พ. 62
114 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระบำจีน ในงานเทศกาลตรุษจีน ณ สถาบันขงจื่อ มมส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยการแสดงชุดนกยูงรำแพน ทั่วไป 2 ก.พ. 62
115 ระดับ ม.3 สอนเสริม o-net ทั่วไป 29 ม.ค. 62
116 ประชุมรวมสะท้อนผลการเยี่ยมชมชั้นเรียน ทั่วไป 24 ม.ค. 62
117 นักเรียนชมรมเยาวชนรักษ์ป่า รร.นาเชือกพิทยาสรรค์ ร่วมรับการประเมินโครงการพื้นที่สีเขียวปลูกป่านิเวศของเทศบาลนาเชือก ทั่วไป 23 ม.ค. 62
118 งานมหกรรมกีฬา เนื่องในวันครู ทั่วไป 15 ม.ค. 62
119 ค่ายเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ทั่วไป 13 ม.ค. 62
120 รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการกินเปลี่ยนโลก จากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั่วไป 10 ม.ค. 62
121 นักเรียน ม.5 และ ม.6 รับการสอนเสริมวิชาชีววิทยา จากสถาบันไอวันติวเตอร์ ทั่วไป 5 ม.ค. 62
122 นักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ทั่วไป 3 ม.ค. 62
123 ทอดผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ 48 ปี นักเรียนปัจจุบัน ทั่วไป 28 ธ.ค. 61
124 ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่กับส่วนราชการ อ.นาเชือก.. จากที่ว่าการอำเภอ ทั่วไป 26 ธ.ค. 61
125 การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทั่วไป 25 ธ.ค. 61
126 ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน และปปช.สพฐ.น้อย โครงการโรงเรียนสุจริต ทั่วไป 25 ธ.ค. 61
127 ศูนย์สะเต็มศึกษารับมอบทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั่วไป 25 ธ.ค. 61
128 นักเรียนศึกษาดูงานยางสีเกษตรแฟร์ open farm day ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม ทั่วไป 25 ธ.ค. 61
129 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอนเสริม GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทั่วไป 24 ธ.ค. 61
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ธ.ค. 61
131 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ทั่วไป 7 ธ.ค. 61
132 แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ปราณี รัตนธรรม ทั่วไป 4 ธ.ค. 61
133 ตัวแทนสภานักเรียน ร่วมรับบริจาคและอุดหนุนพวงกุญแจของสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่คนพิการ ทั่วไป 28 พ.ย 61
134 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ spelling bee contest ทั่วไป 28 พ.ย 61
135 คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ทั่วไป 27 พ.ย 61
136 ประชุมเตรียมความพร้ิอมสอบธรรมสนามหลวง ทั่วไป 27 พ.ย 61
137 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน ที่สวนสัตว์จังหวัดขอนเเก่น ทั่วไป 19 พ.ย 61
138 กลุ่มงานบริหารบุคคล ดำเนินการสอบ คัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 19 พ.ย 61
139 ูศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ทั่วไป 19 พ.ย 61
140 วันที่ 15 พ.ย. 61 นักเรียน .ม.6 ได้รับการแนะแนวจากคณะวัฒนธนรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั่วไป 15 พ.ย 61
141 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.3 ทั่วไป 9 พ.ย 61
142 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.5 ทั่วไป 8 พ.ย 61
143 นักศึกษาวิชาทหารนาเชือกพิทยาสรรค์ เดินทางร่วมศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ทั่วไป 8 พ.ย 61
144 ประชุมผู้ปกครอง ม.4 (2/2561) ทั่วไป 8 พ.ย 61
145 ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนทวิศึกษา ทั่วไป 8 พ.ย 61
146 ส่งท่านรองโกสินทร์ จากกลุ่มบริหารงานวิชาการ ไปปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและบุคคล ทั่วไป 8 พ.ย 61
147 สภานักเรียน มุทิตา ท่านรองปริญญา โพธิราช ย้ายไป โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรค์ ทั่วไป 7 พ.ย 61
148 สัมมนาโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะชุมชน"กินเปลี่ยนโลก" ณ จังหวัดสุรินทร ทั่วไป 3 พ.ย 61
149 มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ดอกคูณเกมส์ 2561 ทั่วไป 28 ต.ค. 61
150 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช กิจกรรมน้อมรำลึก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ทั่วไป 23 ต.ค. 61
151 ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั่วไป 23 ต.ค. 61
152 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต สพม. 26 ทั่วไป 18 ต.ค. 61
153 ตลาดนัดวิชาการ สพม. 26 ทั่วไป 7 ต.ค. 61
154 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.น.พ. รับการตรวจสุขภาพตากับโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ ทั่วไป 4 ต.ค. 61
155 สภานักเรียนเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการ เวทีเสวนาการดำเนินการสภานักเรียน สพม.26 ทั่วไป 30 ก.ย. 61
156 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นพ.ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทั่วไป 25 ก.ย. 61
157 ท่าน ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ ในวันสันติภาพโลก ทั่วไป 21 ก.ย. 61
158 ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรมTo be Number one ทั่วไป 21 ก.ย. 61
159 ห้องเรียนที่ได้รับธงเขียว The Best Green School ทั่วไป 21 ก.ย. 61
160 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วางพวงมาลา ถวายบังคม และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 ทั่วไป 21 ก.ย. 61
161 รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไป 19 ก.ย. 61
162 ค่ายเครื่องบินพลังยาง ทั่วไป 15 ก.ย. 61
163 โครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภานักเรียนสู่ยุคThailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ทั่วไป 7 ก.ย. 61
164 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 3 ก.ย. 61
165 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา ทั่วไป 24 ส.ค. 61
166 บรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศท่านปรีชา พรหมมณี จากจิตตภาวันวิทยาลัย ทั่วไป 21 ส.ค. 61
167 ค่ายเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ทั่วไป 19 ส.ค. 61
168 การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท ทั่วไป 19 ส.ค. 61
169 เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ยลยินวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ภาษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน รักเรียนห้องสมุด ทั่วไป 16 ส.ค. 61
170 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมถวายเครื่องราชย์สักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั่วไป 12 ส.ค. 61
171 ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม รับเกียรติบัตร คนดีศรีอีสาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป 8 ส.ค. 61
172 มอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว ทั่วไป 8 ส.ค. 61
173 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ทั่วไป 7 ส.ค. 61
174 ค่ายคณิตศาสตร์ NP MATH CAMP ทั่วไป 3 ส.ค. 61
175 ชาวนาเชือกร่วมใจ ให้ผู้ประสบภับที่ สปป.ลาว ทั่วไป 3 ส.ค. 61
176 คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา ทั่วไป 25 ก.ค. 61
177 พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกสามัญรุ่นใหญ่ ทั่วไป 21 มิ.ย. 61
178 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 21 มิ.ย. 61
179 นักเรียนและคุณครู ม.6 บริจาคโลหิต ทั่วไป 5 มิ.ย. 61
180 วันสิ่งแวดล้อมโลกรวมพลังเครือข่ายประชารัฐ รักษ์โลก เลิกพลาสติก ทั่วไป 5 มิ.ย. 61
181 ประผู้ปกครองระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 30 พ.ค. 61
182 ห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน ทั่วไป 23 พ.ค. 61
183 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดำเนินการติดป้ายคำศัพท์ ทั่วไป 19 พ.ค. 61
184 เปิดกอง นักศึกษา วิชาทหาร 2561 ทั่วไป 16 พ.ค. 61
185 อบรมโรงเรียนปลอดขยะร่วมกับเทศบาลตำบลนาเชือก และปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โดมชัยพฤกษ์ ทั่วไป 11 พ.ค. 61