อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ ของโรงเรียน

น.พ.

สีประจำโรงเรียน

ม่วงเหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์