ที่ตั้ง/แผนผังของโรงเรียน

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
โทรศัพท์ 043-779-225 โทรสาร 043-779-225

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

...