อัลบัมทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนออนไลน์ ม.1-6

การจัดห้องเรียนตามสถานการณ์โควิด 19

ผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค่ายยุวมัคคุเทศก์

รับถ้วยพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

สภานักเรียนจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ

สภานักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง

นศท. ปี 3 สอบภาคทฤษฎีที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม

คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอนาเชือกและส่วนราชการ

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกการสอนภาษาจีน

การปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน สพฐ. ปีการศึษา 2562

โครงการ CAMP FOR LEADER สมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมราชพฤกษ์

นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกที่วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

กิจกรรมของนักเรียนร่วมกับ True move H

ปฏิบัติหน้าที่เวรจราจรประตูเข้าหน้าโรงเรียน ครูเวรหน้าโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ทางเข้า

ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.ปลาย

ค่ายนักเรียนแกนนำจัดการเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าภูมรักษ์นาเชือกพิทยาสรรค์

ค่ายพุทธธรรม ณ วัดป่าโคกดินแดง ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.ปลาย

ภาพหลังภัยพิบัติ บริเวณโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช กิจกรรมน้อมรำลึก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต สพม. 26

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ วางพวงมาลา ถวายบังคม และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

ตลาดนัดวิชาการ สพม. 26

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.น.พ. รับการตรวจสุขภาพตากับโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์

สภานักเรียนเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการ เวทีเสวนาการดำเนินการสภานักเรียน สพม.26

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นพ.ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม อ่านสารสันติภาพ

ห้องเรียนที่ได้รับธงเขียว The Best Green School

รับมอบเกียรติบัตร Zero Waste School ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค่ายเครื่องบินพลังยาง

ผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส

โครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภานักเรียนสู่ยุคThailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม

นักเรียน ม.6 ติววิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันเอเธน อคเดมี

อบรมโครงการ กินเปลี่ยนโลก

คณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี และโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา

บรรยายพิเศษจากวิทยากรระดับประเทศท่านปรีชา พรหมมณี จากจิตตภาวันวิทยาลัย

ค่ายเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท

สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6

กีฬาต้านยาเสพติด สพม.26

เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน ยลยินวิทยาศาสตร์ ปราชญ์ภาษาไทย ก้าวไกลในอาเซียน รักเรียนห้องสมุด

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมถวายเครื่องราชย์สักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม รับเกียรติบัตร คนดีศรีอีสาน

มอบเงินบริจาค จำนวน 6,799 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ สปป.ลาว

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมแข่งขันพินิจวรรณคดี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ค่ายคณิตศาสตร์ NP MATH CAMP

น้ำใจไทยสู่พี่น้องชาวลาว

คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2561

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกสามัญรุ่นใหญ่

การจัดทำแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คณะกรรมการกำลังตัดสินพานไหว้ครู

กิจกรรมสวดมนต์ คาบ 8

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นักเรียนและคุณครู ม.6 บริจาคโลหิต

งานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มสาระสังคมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

ประชุมกลุ่มสาระศิลปะครับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เทคนิคการจัดการสอนศิลปะ

เข้าร่วมอบรมโครงการ STEM Education

ประผู้ปกครองระดับ ม.ปลาย

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ห้องสมุดส่งเสริมรักการอ่าน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดำเนินการติดป้ายคำศัพท์

เปิดกอง นักศึกษา วิชาทหาร 2561

อบรมโรงเรียนปลอดขยะร่วมกับเทศบาลตำบลนาเชือก และปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

อบรมหัวหน้าหมู่ยุวกาชาด