• S__9125904.jpg

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 • S__8462352.jpg

  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ น.พ. NP Open House

 • 29906.jpg

  โครงการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้แห้ง

 • S__7266457.jpg

  ถวายพระพร

 • 121466-2.jpg

  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • S__6734607.jpg

  ขอแสดงความยินดีกับท่าน ประยุทธ เพชรคุณ

 • 10042.jpg

  ประเพณีผลิตข้าวนาปี

 • S__488349699.jpg

  มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

 • info2565-2.jpg

  มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 • S__484245507.jpg

  ลอยกระทงปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร