• นาฏศิลป์ ม.4 - ครูเอกสิทธิ์ แดงนา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ นาฏศิลป์ ม.4 (ศ 31101)

นักเรียนสามารถคลิกเข้าห้องเรียนได้เลยนะครับsmiley
ห้องเรียนลูกๆ ม.4
(คลิกเข้าห้องเรียนที่รูปภาพ)

ห้อง ม.4/1

ห้อง ม.4/2

ห้อง ม.4/3

ห้อง ม.4/4

ห้อง ม.4/5

ห้อง ม.4/6

ห้อง ม.4/7

ห้อง ม.4/8

ห้อง ม.4/9