• ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ห้อง ม. 4/6 - ครูนิจภารัตน์ คอนหาว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170