• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - ครูพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170