• สังคมศึกษา - ครูสุรางค์ ประทุมเมศ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แผนการเรียนรู้ที่ 1


เข้าดู : 518 ครั้ง