• คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) - ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัส Google Classroom

นักเรียน กด ที่ ปุ่มห้องเรียนของนักเรียน
เพื่อเชื่อมต่อ Google Classroom ได้เลยค่ะ
             
หรือสามารถใช้รหัสต่อไปเข้าชั้นเรียนได้
ม.4/1 รหัส 
suw66td
ม.4/2 รหัส 2mrien4
ม.4/3 รหัส ppups3q
ม.4/4 รหัส bwxwrw3
ม.4/5 รหัส zwyin2u
ม.4/6 รหัส 3kjhxti
ม.4/7 รหัส 2jj63uz
ม.4/8 รหัส xymjvvx

เข้าดู : 1568 ครั้ง