• วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ม.4 - ครูจิราวรรณ ภูวนารถ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170