• คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) - ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (ภาคเรียนที่ 2) (ค31102)

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 
สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563