• วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ครูนัฐจิรา ปิดตาทะโน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส21101)

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนค่ะ