• การออกแบบและเทคโนโลยี - ครูธนูศิลป์ แสนมาโนช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ห้องเรียน Class Room

รหัสชั้นเรียน   2/1   265uqc7
รหัสชั้นเรียน   2/2    loakusn
รหัสชั้นเรียน   2/3   
7sndct7
รหัสชั้นเรียน   2/4   ezazd2m    
รหัสชั้นเรียน   2/5   jgbcld7
รหัสชั้นเรียน   2/6   dsbmf4u
รหัสชั้นเรียน   2/7   ibly3iq
รหัสชั้นเรียน   2/8   c34ci3w
รหัสชั้นเรียน   2/9   vjjfmwz

เข้าดู : 746 ครั้ง