• แกะสลักผักและผลไม้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูเกศรินทร์ เปการี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170