• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 - ครูเกรียงไกร บุญตาแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170