• ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 - ครูพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ K P A

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ K P A
https://drive.google.com/file/d/1bZ0zDoUlQQlrFhod3Nc5balLHL1E5Agw/view?usp=sharing


เข้าดู : 488 ครั้ง