• ภาษาจีนพื้นฐาน 3 - ครูศิริลักษณ์ จันทะบูรณ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170