• วิทย์ - วิศวะเตรียมวิศวะ 3 - ครูวาทิตย์ พลคิด
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170