• ความหลากหลายชีวภาพอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ เทอม 1 - ครูอนุสรณ์ สายไพสงค์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170