• การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 - ครูธนูศิลป์ แสนมาโนช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัสห้องเรียนคลาสรูม

รหัสชั้นเรียน
3/1     ynvo4fp                          
3/2     hhzvrmu                         
3/3     hjkpl2e                            
3/4     43uepyn                          
3/5     rgflypg                   
3/6     r4kyn2k                           
3/7     qycssbn                           
3/8     xhzswnu                          
3/9     ggslewo

เข้าดู : 585 ครั้ง