• เคมี (เพิ่มเติม) ม.5 ภาคเรียนที่ 2 - ครูปัทมาพร นนทะสี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170