• นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แผนการจัดการเรียนรู้วิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">https://drive.google.com/file/d/1pTg0VhNviM_bgMCf-AFC6LeR_WrF7luI/view?usp=sharing

" />http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://drive.google.com/file/d/1pTg0VhNviM_bgMCf-AFC6LeR_WrF7luI/view?usp=sharing

" type="application/x-shockwave-flash">

เข้าดู : 466 ครั้ง