• การออกแบบและเทคโนโลยี - ครูธนูศิลป์ แสนมาโนช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ใบงานที่1 แนวคิดเชิงนามธรรม

คำสั่งนะครับ ขอให้นักเรียนเขียนใบงานลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ห้องคลาสรูมนะครับ ส่วนใครที่เข้าไ่ม่ได้รอส่งสมุดกับครูโดยตรงนะครับ


/client-upload/np/uploads/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%201%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf


เข้าดู : 644 ครั้ง