• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูสุทิน สุทธิเจริญ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน (ท33101)

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาภาษาไทย  ให้คลิกที่ภาพตามห้องได้เลย
 
 
6/4 รหัสเข้า  hfivz7y

6/5 รหัสเข้า  iidu7xg

6/6 รหัสเข้า s64vb6h

6/7 รหัสเข้า jxswx7x
                                                                  6/8 รหัสเข้า jxswx7x