• ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 - ครูพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 (ท22101)