• แนะแนว ม.2/1-4 ปีกาารศึกษา 2564 - ครูกุสุมา โรจนกร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ แนะแนว ม.2/1-4 ปีกาารศึกษา 2564 (แนะแนว)

ดูคำอธิบายรายวิชา