• นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ นวัตกรรมการจัดการเกษตร2 ธุรกิจผักครบวงจร (ง31212)