• ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 - ครูพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 (ท23102)