• การออกแบบและเทคโนโลยี - ครูธนูศิลป์ แสนมาโนช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี (ว 22103)

วิชาเทคโนโลยี
(การออกแบบและเทคโนโลยี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2563