• ฟิสิกส์พื้นฐาน - ครูกวิสรา วงษ์แก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์พื้นฐาน (ว31101)

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน(ว31101)
นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียนของตนเองได้โดย
คลิก!!ตามห้องด้านล่างได้เลยจ้า