• การร้อยมาลัย ภาคเรียนที่ 2 - ครูเกศรินทร์ เปการี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การร้อยมาลัย ภาคเรียนที่ 2 (ง20232)

.....สวัสดีนักเรียนทุกคน!!!!.....
พร้อมที่จะเข้าเรียนกันหรือยัง  ถ้าพร้อมให้คลิกที่ห้องเรียนตัวเองเลยคะ

 ม.1/1


ม.1/2


ม.1/3


ม.1/4ม.1/5


ม.1/6