• คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 4 (เทอม 2) - ครูรัตนา สุทธิธรรม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170