• การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 - ครูเกศรินทร์ เปการี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 (ง21102)

 
......สวัสดีนักเรียนทุกคน!!!!....
พร้อมที่จะเข้าเรียนกันหรือยัง ถ้าพร้อมให้คลิกที่ห้องเรียนตัวเองเลยคะ