• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน (ท31101)

สวัสดีนักเรียนทุกคน  พร้อมที่จะเข้าเรียนหรือยัง  ถ้าพร้อมให้คลิกที่ห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับ