• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครูดวงเพ็ญ อันธิแสน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101)

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.4 ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะ ถ้าทุกคนพร้อมที่จะเรียนเข้าไปในห้องเรียนตัวเองเลยค่ะ

                    ม. 4/1

               ม. 4/2

            ม. 4/3


  ม.4/4

                 ม.4/5

            ม.4/6

           ม. 4/7

              ม. 4/8

            ม. 4/9