• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 - ครูนุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6 (อ33101)

ถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้ว คลิกเข้าสู่ห้องเรียนได้เลยค่ะsmileysmileysmiley 

 

   ม.6/1

    ม.6/2

    ม.6/3

   ม.6/4

   ม.6/5

    ม.6/6

   ม.6/7

    ม.6/8

    ม.6/9