• การออกแบบและเทคโนโลยี3 ม.3 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี3 ม.3 (ว23103)

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียน google classroom กรุณาคลิกตามห้อง
(นักเรียนและครูในรายวิชาที่สามารถเข้ามาดูและเรียนได้เท่านั้น)