• การออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ครูธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ว30207)

https://sites.google.com/site/sketchupdecha/home/kha-xthibay-raywicha