• คณิตศาสตร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 - ครูภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65 (ค33101)

https://youtu.be/St2lsG72nb8