• คณิตศาสตร์พื้นฐาน - ครูวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23101)

https://studio.youtube.com/video/LAtCKuA5zUc/edit