ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ค33101)

                                

        6/1                   6/2                    6/3
                 
        6/4                  6/5                     6/6
         
       6/7                    6/8

 นักเรียนสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าห้องได้เลยนะครับ