• การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปีการศึกษา 1/2566) - ครูอุษณารมณ์ บุญตาแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (ปีการศึกษา 1/2566) (อ31205)