• การสื่อสารและการนำเสนอ สำหรับ ม.2/8 - ครูอริญชยา ยันต์รัมย์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การสื่อสารและการนำเสนอ สำหรับ ม.2/8 (IS30202)