• วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ว21102)

 
 
 
ประเภทของพลังงาน | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7  

 
             
พลังงานความร้อนใต้พิภพแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคต   ข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน ? Terrabon  ผู้ผลิตพลังงานชีวภาพคาร์บอนต่ําเพื่อธรรมชาติ  

(ว 21102)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8

 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1