• การสื่อสารและการนำเสนอ ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2564 - ครูอริญชยา ยันต์รัมย์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การสื่อสารและการนำเสนอ ม. 2/8 ภาคเรียนที่ 2/2564 (IS 30202)