• เทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem ภาคเรียนที่ 1/2564 - ครูจิราวรรณ ภูวนารถ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem ภาคเรียนที่ 1/2564 (ว30281)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์
วิชาเทคนิคปฏิบัติการ Bio-Chem (ว30281)