• วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า - ครูยงยุทธ วงผักเบี้ย
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า (ว20241)

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชา วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า
ว 20241 (ชีววิทยาล่วงหน้า)