• งานประดิษฐ์ของชำร่วย ห้อง ม. 2/1 - ม. 2/5 - ครูนิจภารัตน์ คอนหาว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ งานประดิษฐ์ของชำร่วย ห้อง ม. 2/1 - ม. 2/5 (ง 20201)